Condition

Ov.i::an ji.iih.ilcpy sSBi^ftiliifl l i()ji'. r GI Hr< (in:;.; ,'■.. ;■ : i».\i-r < II hl'-wini;.' . ill'lk:!-: ".VO <'.i l.'lcid i iy-:hi i-uphi!

I'yl-.>r;«. \U i:ii:-is Mrrke:'* .livt'ili« uliiir ■:.

M'.l< Ir.l; III.. d'".!l>.' :i:cf(ii{!;,; Mudy' .

"! .'.'I;;n",•;!,;|iliy (!>:• Hi.v'i! ; '■;.

liili.i.M-non:-. pyi .¡¡>>;i,iii! niiii.'^y. ui'.r.i'«>iiud

. lilt rave-i.;.ii', pyelograit)... Ui'.r.i'-'Klnr. !':■',i-i>.v.,ynnil if« (•:••. -•: >:i

Mi-fkei's st.aii (nuclear medicine sea»)

IllliflifllllP^

Was this article helpful?

0 0

Post a comment